Branky a brány - nákup přes internet

04.07.2011 08:48

Přes internet lze nakoupit prakticky cokoliv. Jde ale přes eshop koupit branku nebo branky pro oplocení? A co si pod pojmy branka a brána představíte vy?

Branka a branky v oplocení

Branka, to může být bod ve fotbale (nápověda do křížovky). Branka ale také může fungovat jako součást oplocení. Ploty obecně potřebují branky. Samotné oplocení je úžasné, ale z hlediska využívání a smyslu oplocení je dobré, dostatek se tzv. "za" oplocení, tedy dovnitř. Napadá mě parafráze, dostate se "mezi ploty". Branka je právě ta propust, jedna ze součástí oplocení, které umožňují vstoupit. Branka tak získává kromě fotbalu i význam ryze civilní. Branky, to je potom množné číslo od branky. Též lze konstatovat, že branka je malá brána a branky jsou malé brány. Výhodou branky je právě její velikost. Díky ní se stává zbožím, které je možné nabídnout právě přes eshop, tedy internetový obchod. Rozměry branky, tedy především šířka branky, odpovídá normovaným rozměrům a výška potom výšce oplocení. Branky mohou být kovové nebo dřevěné. Materiál branky je na volbě každého, ale měl by odpovídat materiálu oplocení. Branka je snadno svépomocně umístitelná.

 

Brány a brána v oplocení

Jak sám název napovídá, brány jsou velké branky. Brána se většinou dodává spolu s celým oplcením a podle nýroků na bránu se mohou brány vyrábět sériově, takže jsou pak použitelné pro různá oplocení a různé ploty nebo se brána může vyrábět na klíč. Brána na klíč, to je brána vyráběná podle požadavků konkrétního vlastníka oplocení. Branky mají v tomhle jednu podstatnou výhodu. Tou je fakt, že branka je manipulovatelnější. A zatímco branka slouží ke svtupu osob, brána je určena k vjezdu vozidel a techniky dovnitř oplocení. Brány mohou být rovněž kovové nebo dřevěné. Vzhledem k tomu, jak velké brány jsou, jak náročná je brána na umístění a vyladění, nejsou brány úplně nejlepším typem zboží určeným pro eshop. Na druou stranu, nabízet brány, ale i branky, přes internetový eshop, který bude fungovat spíše jako katalog, kde si zákazník může bránu vybrat a výrobce mu jí pak stejně vyrobí na klíč, tak taková možnost existuje a je určitě vítaným a především efektivním způsobem propagace.

Branky vs. brány

Už jsme se s pojmy branky a brány odprostili od fotbalu, vysvětlili si základní dispozice nutné pro branky a brány v oplocení. Nyní si sami zkustě tyto pojmy najít, zjistit si výrobce, který branky a brány vyrábí a celkově si tak rozšiřte povědomí o tématice oplocení, jehož součástí brána a branka je.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo