Brány, branky a elektrické pohony bran - Brno, Vysočina

20.08.2012 17:02

 

 

Brány - montáž bran pro Brno a kraj Vysočina

Pro ploty a oplocení je třeba montáž brány. Brány jsou ve své nejryzejší definici uzávěry, které brání vstupu do prostoru oplocení nepovolaným osobám. Povolané osoby mají od brány klíče nebo dálkové ovládání. Dálkové ovládání využívají brány, které mají namontovány elektrické pohony. Brány nepředstavují stejný vzorek trhu jako vrata, která sjme zmiňovali v minulém článku, který byl zaměřený na montáž vrat v kraji Vysočina a pro město Brno. Ačkoliv si oplocení a ploty na klíč nechává stavět stále více majitelů pozemků a zahrad, brány nejsou tak často jako vrata osazovány elektrickými pohony. Na druhou stranu je zde tím pádem obrovský potenciál pro firmy z města Brno a z kraje Vysočina elektrické pohony nabídnout majiteli pozemku, kde jsou brány, ale nikoliv realizovaná montáž elektrického pohonu.

Branky pro ploty a oplocení v kraji Vysočina a pro město Brno

Ploty mohou využít i branky. Branky bychom mohli nejsnáze definovat jako malé brány slouřící pro vstup dovnitř oplocení. Zatímco brány se osazují o dálkové ovládání a elektrické pohony bran, branky se otevírají zásadně ručně. Pro vstup přitom branky bohatě stačí. Otevření branky není, narozdíl od brány, časově ani ekonomicky nebo energeticky nijak náročné. Námaha spojení s ručním otevřením branky představuje minimální ztrátu energie. To platí bezezbytku jak pro montáž branky v kraji Vysočina, tak montáž branky v rámci katastru Brno město nebo Brno venkov.

Elektrické pohony bran pro Brno a kraj Vysočina

Brány a elektrické pohony bran montují tytéž firmy. Už při realizaci oplocení by se tudíž vyplatilo zahrnout do rozpočtu i elektrické pohony brány. Elektrický pohon není nikterak drahá záležitost (ano, elektrické pohony byly drahé, ale to je v porovnání s dnešními příjmi a aktuálnímmi cenami elektrických pohonů pasé) a umožňují přes dálkové ovládání pohodlné otevírání bran. jak již bylo řešeno, pro Brno i kraj Vysočina nabízí montáž a montuje elktrické pohony zpravidla místní specialista na ploty.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo