Květináče, branky a sloupky

01.02.2012 09:55

 

 

Velké kvěináče a mobiliář

Mobiliář potřebuje nejen velké květináče, ale i lavičky, odpadkové koše, zábradlí (hlavně mobilní zábradlí) a další prvky, které jsou pro parkový či městský mobiliář typické. Květináče přitom nejsou většinou plastové, ale velké dřevěné, betonové nebo kamenné. Neobvyklé nejsou ani kovové květináče. Mobiliář, jako lavičky, vyrábí truhlářství a zámečnictví. Květináč přitom může mít různé tvary. Může být oválný, hranatý (ve tvaru krychle či kvádru s půdorysem čtverce nebo obdélníku), prostě záleží na daném městě či správci parku, co si pro svůj mobiliář zvolí. Květináče pak lze každý rok umístit jinak, na zimu je uklidit a podobně. Tutéž funkci má samozřejmě i domácí květináč, jen není příliš často využívána. Truhlářství a zámečnictví ale nevyrábí jenom květináče.

Branky pro ploty

Ploty potřebují branky na tu nejprostší věc. Branky slouží k průchodu a tvoří místo průchodu v oplocení. Ploty mají chránit majetek, ale bez branky, kterou se lze dovnitř do prostoru uvnitř oplocení dostat, jsou k ničemu. Jinak je tomu u oplocení pomocí lesnického pletiva, kde se občas brány nevyskytují a vstup do oplocení funguje trošku jinak, ale to je výjimka. Branky jsou pro ploty nezbytné a vzájemně se doplňují ve své funkci. Branka má pak při hledání na internetu ještě jeden zásadní probléma  to je specifikace, že se jedná o plotové branky. Branka totiž může sloužit pro ploty a stejně tak i jako skóre ve fotbalu. Kopat míčem do cizí branky se ale nedoporučuje!

Sloupky pro pletivo

Pletivo potřebuje sloupky pro to, aby jej bylo na co přichytit. Na sloupky se ale samozřejmě neumísťuje jenom pletivo, ale i výše jmenované branky. Sloupky pro ploty a oplocení vyrábí obvykle zámečnictví (stejně jako velké plechové květináče). Sloupek z truhlářství není obvyklý a pokud se vyskytují, pak to nejsou sloupky, ale kůly pro dřevěné ploty. Dřevo je alfa a omega truhlářství stejně jako kov je základním materiálem zámečnictví. Sloupky mohou být pozinkované nebo poplastované (tedy ty kovové sloupky) - důvodem je ochrana sloupku proti korozi. Sloupek se opatřuje betonovou patkou a s ní se zapouští do země po obvodu myšleného oplocení. Následně se sloupky mezi sebou propojí drátem a na ten se váže pletivo.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo