Pletivo, květináče a vrata

17.02.2012 10:31

Pletivo, branky, sloupky

SEO optimalizace pro pletivo znamená mimochodem i tvorbu těchto PR článků, které pletivo nějakým způsobem zmiňují. Pletivo je poměrně košaté a bohaté téma, takže lze stále dokola řešit k čemu pletivo slouží (pro ploty, oplocení a zabezpečení pozemku), že pletivo podle typu povrchové úpravy dělíme na pozinkované a poplastované pletivo atd. PR články nejsou určeny pro nějakou obsáhlou studii nebo technickou zprávu o stavu pletiva a oplocení v ČR, ale pro to, abychom si stále a zas a znova připomínaly základní fakta, jako již řešené pozinkované pletivo, poplastované pletivo a další příslušenství pro oplocení jako jsou sloupky, na něž se pletivo napíná a branky, které v oplocení slouží jako vstup.

 

Květináče - truhlářství a zámečnictví jako výrobce

Zámečnictví nemusí vyrábět a prodávat jenom pletivo, plotové sloupky a branky, ale klidně i květináče. tedy velké kvěináče, kde se uplatní nejen zkušenosti zámečnictví, ale i truhlářství. Takže se může stát, že pak v jedné dílně vznikají branky pro ploty, sloupky pro pletivo (respektive sloupky, na něž je pletivo napínáno) a velké květináče určené pro městský či parkový (nebo zámecký) mobiliář. Květináče a velké truhlíky tedy mají velké zákazníky jako jsou města a správci parků, kteří je nakupují od truhlářství a nebo od zámečnictví. SEO otpimalizace se pak stará o to, aby šlo tyto výrobce najít a květináče, sloupky a branky od nich koupit.

Vrata vs. brány

Garážová vrata, průmyslová vrata, sekční vrata... Vrata jsou něco jiného než brány a branky pro ploty. Vrta slouží jako vstup do budovy, respektive vjezd pro vozidla. Vrata dělíme podle výše jmenované účelu na průmyslová vrata (to jsou ta velká vrata) a nebo garážová vrata (to jsou vrata určená pro garáže). Vrata mají svoje specifické způsoby otevírání a mohou mít (stejně jako brány v oplocení elektrický pohon). Brány ale vjezd hermeticky neuzavírají, kdežto vrata ano. Vrata jsou prostě něco jiného než brány.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo