Plotové sloupky, brány a branky od výrobce

04.10.2011 09:04

Plotové sloupky k oplocení a k uchycení pletiva

Pro ploty jsou sloupky velmi důležité. Především proto, že sloupky drží pletivo, kzteré se mezi ně napíná. Celé oplocení pozemku je vlastně pletivo uchycené na plotové sloupky, které svým rozmístěním vytváří uzavřený prostor. Pro vstup dovnitř oplocení slouží branky a brány. Branky a brány mohou být přímo od jejich výrobce přičemž jsou pro ně důležité pohony. ALe pojďme zpět na sloupky, neboť branky a brány si ještě představíme. Plotové sloupky jsou svisle umístěné ocelové sloupky. Nejprve se mezi sebou sloupky propojí pomocí vázacího drátu a na tento drát se potom přichycuje pletivo. Pletivo tvoří výplň mezi sloupky a společně vytváří uzavřené oplocení.

Branky a ploty

I branky mají svoje sloupky, které jim určují v oplocení místo a drží jejich veřej. Branka může být jednoduchá nebo dvoukřídlá. Protože se branky v oplocení využívají nejčastěji jako vchod pro pěší, bývají branky nejčastěji jendoduché a jednokřídlé. Branky může dodat přímo dodavatel oplocení. Jsou ale specializované firmy, které vyrábí nejen branky, ale i brány a dokáží postavit ploty na klíč. Takový výrobce nabízí branky za nejlepší cenu a pokud dodává celé oplocení (plot, pletivo, brány, branky), dokáže upravit cenu dle představ a na míru zákazníkovi.

Brány a pohony

Pro brány platí, že je lidé nejčastěji poptávají s pohony. Pohony mají u brány jednu velkou přednosta tou je pohodlí při otevírání brány. Brány mohou být křídlové (jednokřídlé, dvoukřídlé) nebo posuvné. Posuvné brány mají jedno křídlo, které se odsouvá do strany. Křídlové brány, ať již jednokřídlé nebo dvoukřídlé) mají jiný systém otevírání než brány posuvné. Tomu je třeba přizpůsobit elektrický pohon, kterýý se stará o otevírání brány. Elektrické pohony mívají i branky, ale tam se to příliš často nevidí. Pohon brány je dálkově ovládaný, poháněný elektricky a o posun nebo pohon brány se stará servomotor. Velikost motoru pro pohon brány záleží na její velikosti a odsud se pak vypočítává i cena.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo