Ploty na klíč, vrata na klíč, brány na klíč

26.03.2012 09:46

Ploty a oplocení na klíč

Oplocení a ploty pro pozemky se staví obvykle zakázkovým způsobem na klíč. Podmínkou je, aby se o ploty a jejich stavbu staraly firmy, které se na ploty a eventuelně oplocení specializují a ploty na klíč skutečně staví. Ploty na klíč lze zadat dle uvážení a rozpočtu nejen jako dřevěné, ale i kovové nebo betonové či kamenné. Nejčastější a nejtypičtější jsou dřevěné plaňkové ploty a nebo kovové ploty z pletiva. Pletivo se zde napíná mezi plotové sloupky a důvod, proč jsou tyto ploty tak rozšířené je, že je pletivo (relativně) levné a doby výstavby oplocení rychlá. Dřevěné plaňkové ploty se na druhou stranu staví z hotových dílců, takže i zde je výstavba oplocení rychlá. Rychlá je pak současně i levná. Pokud se někdo na ploty na klíč specializuje, pak je ale rychlost výstavby oplocení dána automaticky.

Vrata a pohony na klíč

Pohony a vrata se dodávají rovněž na klíč. Rozdíl je ve způsobu nasazení. Vrata neslouží pro pozemky, ale pro budovy. Vrata můžeme dělit na garážová vrata, sekční vrata, vrata posuvná do boku nebo průmyslová vrata. Podstatou dodávky vrat na klíč ale jsou i pohony. O pohony pro vrata se starají servomotory napojené na dálkové ovládání, které vrata otevírají bez nutnosti vyvinout fyzickou námahu při snaze vrata otevřít. Vrata vybavená elektrickými pohony lze pochopitelně otevřít i manuálně. To je podmínka pro situace, kdy nastane například výpadek elektrické energie nebo při poruše pohonu. Pak se možnost ručně otevřít vrata rozhodně hodí.

Brány a branky na klíč

Branky a brány se staví jakou součást oplocení. Branky využívají elektrické pohony jen zřídka a spíš výjmečně. Pro brány na klíč jsou ale elektrické pohony součástí dodávky. Rozdíl provedení pohonu brány je hlavně v jejím typu. Zda se jedná o křídlové brány, posuvné brány nebo pojezdové brány. Hlavně pro křídlové brány záleží na tom, kolik křídel vlastně brána bude mít, protože podle toho se elektrické pohony musí vzájemně synchonizovat pro správnou funkci otevírání brány. Branky se na klíč nestaví rovněž tak často jako branky. Branky bývají velmi často normovaných rozměrů. Brány se ale staví téměř výhradně na klíč.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo