Posuvné brány, dvoukřídlé brány, průmyslové brány a vjezdové brány

05.02.2012 23:15

Posuvné brány pro oplocení

Brány dělíme na posuvné brány, dvoukřídlé brány, vjezdové a průmyslové brány. Posuvné brány jsou brány v oplocení, které jsou, jak napovídá jejich název, posuvné. Název posuvné brány vyjadřuje fakt, že se brány odsouvají a nikoliv otevírají kolem osy svého uložení, tedy kolem čepu, na který se brány a jejich křídla obvykle umísťují. Brány (jakékoliv) prostě oploecní potřebuje, aby se majitel pozemku dostal dovnitř oplocení svého pozemku. Posuvné brány mohou být posuvné ručně nebo využívat pro svůj posun elektrický pohon. O pohon posuvné brány se starají elektrické servomotory. Posuvné brány mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé. ROzhodnutí, zda pro posuvné brány zvolit jendo křídlo nebo dvě křídla záleží nejen na rozhodnutí majitele pozemku, ale především na šíři brány, která je rozhodující.

Dvoukřídlé brány a vjezdové brány

Vjzedové brány mohou být jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány. To jsme si už vysvětlili. Dvoukřídlé brány se používají ze dvou důvodů. Vjezdový prostor do oplocení je moc široký na to, aby jej mohla obstarat jednokřídlá brána a nebo, což je dost zásadní problém, nemá majitel oplocení prostor pro využití jednokřídlé brány a tím, že zvolí dvoukřídlou bránu vyřeší prostor pro vjezd dovnitř oplocení a současně i omzení, které mu pozemek oplocení nabízí. Oplocení může mít omezený prostor například kvůli úzkému pozemku se kterým sousedí další oplocení jiného majitele a přitom oba pozemky potřebují brány. Pokud navíc není mezi majiteli domluva, je cesta přes dvoukřídlé brány řešením pro oba.

Průmyslové brány a průmyslová vrata

Průmyslová vrata a průmyslové brány, jak jejich název napovídá, slouží v průmylsu. jendá se o velké brány a vrata. Průmyslové brány řeší vjezd dovnitř oplocení kdežto průmyslová vrata řeší hermetickou uzavírku haly nebo skladu. Brány i vrata se mohou odsouvat, pak jsou posuvné, nebo se mohou vytahovat vertikálně a pak jde o sekční nebo rolovací vrata. Brány jsou pouze odsouvací. U brány se prostě o rolování neuvažuje a technické řešení by postrádalo smysl kvůli omezení výšky brány. Pro vrata je omezením výška haly nebo objektu, pro který jsou vrata určena a proto se zde volí dva typy a to posuvná vrata a nebo rolovací či sekční vrata.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo