Posuvné brány, oplocení pozemku, ploty a pletivo

21.10.2011 17:09

Brány, posuvné brány a pohony bran a vrat

Posuvné brány jsou pouze jedním z typů bran. Brány jako takové můžeme v základu jednoduše rozdělit na brány posuvné a brány křídlové. Posuvné brány se (jak název napovídá) odsouvají do strany. K tomu slouží posuvný machanismus brány, většinou kolejnice nebo kolejnicový systém. Posuvné brány bývají nejčastěji jednokřídlé. Klasické křídlové brány se otevírají otočením brány kolem nosného čepu (či sloupku brány). Křídlové brány jsou jednokřídlé a dvojkřídlé. V současnosti využívají všechny brány ke svému otevírání pohon. O pohon brány se stará elektromotor (servo), který zajišťuje pohyb křídla brány. U dvoukřídlé brány musí být pohony pochopitelně dva. Každý jeden pohon pro jedno křídlo brány.

Oplocení, ploty a zabezpečení pozemku či zahrady

Ploty a oplocení slouží k zabezpečení jakéhokoliv pozemku. Oplocení je ucelený soubor řady prvků zabezpečení, které slouží k zabezpečení pozemku. Součástí oplocení jsou ploty (a součástí plotů je pletivo), dále brány, branky, sloupky pro pletivo a řada dalších prvků jako je ostnatý (nebo moderní žiletkový) drát a další (jako je vázací drát pro vypmnutí pletiva a jiné). Pro pozemky (zahrady, firmení areály a jiné) je oplocení jedním ze způsobů zabezpečení vstupu nepovolaných osob. Pro ty povolané má oplocení brány nebo branky pro vstup. Oplocení má svoje pravidla jako jsou únikové brány, servisní branky v oplocení a jiné prvky, které se pro změnu starají o funkčnost celého systému zabezpečení zahrady nebo pozemku pomocí oplocení.

 

 

Ploty, pletivo a plotové sloupky

Pletivo a sloupky tvoří ploty nebo tak to alespoň může vypadat při celkovém pohledu na oplocení pozemku nebo zahrady. Plotové sloupky slouží jako vymezení prostoru oplocení a pletivo tvoří nejviditelnější část plotu. Ploty využívají mnoho druhů pletiva (pozinkované pletivo - pletivo je opatřené vrstvou zinku, poplastované pletivo - pletivo je opatřeno vrstvou plastu - obojí slouží jako protikorozní ochrana pletiva), pro ploty jsou důležité již zmiňované branky a brány i s jejich pohony. Ploty potkáváme dnes a denně. pro stavbu oplocení je ale nejlepší poptat specializovanou firmu, která staví ploty.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo