Vrata, garážová vrata, průmyslová vrata a elektrický pohon pro vrata

07.07.2011 07:51

Vrata

Kdysi dávno byla vrata jedno vícekřídla obdoba velkých dveří. Vrata (a brány) sloužily pro vjezd techniky, povozů, koní, dobytka atd. dovnitř. Vrata byla samozřejmě postupně vylepšována. Nešlo jenom o konstrukci vrat, ale i o další prvky, které měly v první řadě zjednodušit provoz a ovládání vrat. Takový jeden příklad mohoubbýt vrata do garáže. Klasická dvoukřídlá vrata zná asi každý. Už za minulého režimu ale existovala jednokřídlá nahoru výklopná vrata. Výhodou výklopných vrat bylo a je, že na jejich ovládání stačí díky protizávaží pouze jedna ruka. Vrata jsou snadno manipulovatelná. Po revoluci se najednou na trh dostala nejen vrata, ale i pohony pro vrata. Pohony pro vrata tvoří elektrický servo motor, který vrata otevírá a zavírá. Ovládání pohonu vrat se děje dálkovým ovládáním nebo tlačítkem u vrat. Samozřejmostí je i nouzová ruční možnost otevření pomocí kliky. Taková vrata již většinou nejsou ani výklopná, ani se neotvírají do boku ve veřejích, ale jedná se o výsuvná vrata sekční, která se v kolejnicích zasouvají pod strop. Jejich zvětšené provedení určené pro haly, výrobní prostory, garáže pro mechanizaci a stavební techniku se nazývá průmyslová vrata.

Garážová a průmyslová vrata

Garážová vrata i průmyslová vrata jsme si již představili. V další kapitole si představíme i výrobce, kteří garážová vrata a průmyslová vrata dodávají. Stejně tak si vysvětlíme, že naše základní dělení pro vrata na vrata garážová a vrata průmyslová je pouze obecné a dělí vrata podle velikosti a primárního způsobu využití. Další možností pro vrata je potom dělení vrat podle konstrukce. Vrata mohou být tepelně izolována, ale nemusí. Dalo by se říci, že tepelná izolace pro vrata je samozřejmostí, ale pokud jsou to vrata určená pro neizolované budovy, je izolace vrat vyhozenou investicí. Vrata jako taková mají své specialisty a dodavatele. Je tedy nejvhodnější obrátit se s dotazem na firmy, které vrata, garážová vrata a průmyslová vrata dodávají a montují.

Pohon a pohony vrat a pro vrata

DOba, kdy se vrata otevírala ručně se zdá být rovněž překonaná. Nově montovaná garážová i průmyslová vrata se dnes ovládají ručně spíš v nouzi, tedy pokud nejde elektřina. Jak jsme si již řekli, dnes montované vrata mají již standardně elektrický pohon. Elektrické pohony pro vrata tvoří elektromotor neboli servo. Toto servo ovládá vrata a to jak pro jejich otevření, tak zavření. Obrovskou výhodou tohoto řešení je samozřejmě komfort. Vrata se nemusí otevírat ručně a stačí zmáčnout tlačítko. Nic víc. Kromě časové úspory v rámci minut (nejde ani tak o to, vystoupit z auta a vrata otevřít) je to i o komfortu. A kdy oceníte elektrické otevírání vrat nejvíce? Třeba v zimě, za deště, když spěcháte (takže pořád), když jste v obleku nebo společenských šatech a nechcete se umazat atd. Elektrický pohon vrat nejméně oceníte, když nejde elektřina, ale to neplatí jenom pro vrata.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo