Zabezpečení Vysočina - ploty, oplocení, vrata, brány, CCTV, kamerové systémy a bezpečnostní agentury

25.10.2011 16:42

Zabezpečení Vysočina - pasivní zabezpečení a aktivní zabezpečení

Ačkoliv je Vysočina kraj statisticky bezpečený, i zde existují pozemky nebo firmy a jejich provozovny, které potřebují minimálně pasivní zabezpečení. Psivní zabezpečení představují taková zabezpečovací, která pouze brání vniknutí na pozemek nebo do provozovny firmy. Mezi tato zařízení patří bezpečnostní dveře, vrata, brány, ploty, ostnaté dráty a podobně. Aktiv ní bezpečnostní zařízení již představují sofistikovaná zařízení mezi něž patří pohybová čidla, alarmy, kamerové systémy, CCTV kamerový systém napojený na monitorovací zařízení a záznam obrazu případně bezpečnostní agentury, ostraha, hlídací psi a podobně. Zažil jsem i případ, kdy pojišťovna přímo požadovala aktivní zabezpečení a to buďto cvičeného hlídacího psa nebo CCTV kamerový systém (funkci zabezpečení nakonec vyhrál pes, ale po několika útěcích a způsobených škodách na majetku, který měl chránit jej nahradily právě CCTV kamery). Zabezpečení ale dne stále častěji vyhledávají i domácnosti. Tedy to aktivní zabezpečení. Ploty, brány a vrata již mají, tzn. pasivní zabezpečení je netrápí.

CCTV kamerové systémy vs. oplocení

CCTV kamerový systém samozřejmě nespasí kompetní zabezpečení pozemku. Od toho je zde oplocení, které, pokud neodradí, minimálně zpomalí pohyb osob dovnitř oplocení. Zdolat plot, ostnaté dráty, brány a podobně zabere čas. To je i smyslem pasivního zabezpečení - odradit. Pokud to nevyjde, pak má za úkol pachatele nebo narušitele zdržet. V tu chvíli nastupují CCTV kamerové systémy, jejichž kamery sledují oplocená pozemek a nebo řpímo ploty a brány. Kromě toho, že pachatele zaznamenají, mohou být i napojeny na pohybová čidla řídící osvětlení, které jej může vylekat. CCTV kamery a oplocení se tedy doplňují.

Zabezpečení, bezpečnostní firmy a SEO

Primárním úkolem tohoto článku není informovat o zabezpečení, ale o SEO optimalizaci webových stránek pro firmy, které v kraji Vysočina nabízejí zabezpečení pro oplocení, brány, pozemky a ploty (případně i výrobce oplocení nebo bran) a dát jim tak na jevo, že pokud najdou tento článek zdánlivě pojednávající o zabezpečení a chtějí být na internetu vidět, měli by oslovit firmu, která tento PR článek stvořila pro svoje lepší SEO. Lhostejno zda jde o firmy vyrábějící brány, vrata, montující ploty a oplocení nebo o bezpečnostní agentury z kraje Vysočina či z jiného koutu ČR.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo