Květináče a lavičky pro parkový a městský mobiliář

23.04.2012 08:32

Velké květináče a truhlíky

Mobiliář pro města a parky čítá nejen květináče a truhlíky pro okrasnou zeleň, ale i například lavičky. Květináče jsou ale netypičtější prvek městského mobiliáře. Nejsou to ale samozřejmě jenom květináče. Mobiliář má jednu zásadní funkci a to zpříjemňovat společné prostory ve městě i v parku (kde by jinak člověk květináče nepotřeboval a upřednostnil by lavičky). V parku mají velké květináče rovněž svoje opodstatnění. Nejde o to, že by v parku byl nedostatek zeleně, ale například pro zámecký park jsou květináče součástí dekorace. Je nutné si uvědomit, jak zámecký park vypadá, proč se vlastně buduje a k čemu slouží. celé by to mohlo obsáhnout slovo "image". Zámecké parky jsou součástí "image" majitele zámku, kterým dnes už povětšinou není šlechta, ale i tak přejal nový majitel, ať už je to stát či aristokrat, jisté klišé a mezi něj patří i velké květináče uprostřed přirozené zeleně.

Parkové lavičky a stojany na kola

Parkové lavičky slouží nejen pro parky, ale i náměstí nebo další městské prostory a oblasti jako součást mobiliáře. Lavičky slouží nejen k posezení, ale tvoří i součást tohoto typu urbanistického prostředí určeného k "životu" v městské aglomeraci. Mobiliář je tém typem vybavení náměstí a nebo parku, který slouží hlavně v obdoví, kdy to má smysl, tj. od jara do léta. Na zimu se lavičky i kvěnáče uklízí do skladu spolu s dalšími součástmi mobiliáře. Mezi ně patří například stojany na kola. Stojany na kola jsou naprosto praktická součást mobiláře, která navíc může dotvářet "image" města například tím, že se bude jednat o kované stojany na kola.

Mobiliář a dřevěné květináče

Dřevěné stojany na kola těžko, ale velké dřevěné květináče tvoří městský či parkový mobiliář běžně. Dřevěné květináče mají proti například kamenině nebo betonu výhodu ve snadné manipulaci (což bohužel platí i pro zloděje). Podobně snadno manipulovatelné jsou i kovové květináče. Kovové květináče mohou kombinovat i kov a dřevo. Pro kovové i dřevěné květináče určené pro mobiliář platí, že mají velký využitelný prostor (objem) a nízkou "hustotu", takže jsou relativně lehké.


Dřevěný zahradní nábytek z masivu. - Brány, ploty a pletivo